BizLIVE - Đến cuối tháng 7/2020, TP.HCM đã chi trả hỗ trợ cho 538.360 trong tổng số 538.621 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt hơn 99,95%) với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.
TP.HCM: Đã chi 67,5 tỷ đồng hỗ trợ 66.020 người lao động ngừng việc do Covid-19
Nhiều giáo viên mầm non tư thục phải bươn chải nhiều việc do ảnh hưởng Covid-19 - Ảnh: PNVN.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM, hiện TP đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 02 của HĐND Thành phố và Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo thống kê của sở, đến cuối tháng 7/2020, TP đã chi trả hỗ trợ cho 538.360 trong tổng số 538.621 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt hơn 99,95%) với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Trong số đó, TP chi cho tất cả 66.020 trường hợp là người lao động bị ngừng việc làm, hoãn việc làm, kể cả giáo viên mầm non, với tổng số tiền trên 67,5 tỷ đồng; chi cho toàn bộ 994 trường hợp là người lao động bị tạm chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền 994 triệu đồng.

Các quận huyện cũng đã chi trả cho tất cả 182.633 người lao động tự do khác với tổng số tiền hơn 1,82 tỷ đồng. Các quận, huyện cũng đã chi cho toàn bộ 1.330 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 4/2020 với tổng số tiền 1,330 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã chi trả cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt 100% với tổng số tiền trên 85,2 tỷ đồng; chi trả cho 100% những người có công với cách mạng và đang hưởng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 232,84 tỷ đồng...

HUYỀN TRÂM