BizLIVE - Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 phụ thuộc vào việc ứng viên nào thuyết phục được những cử tri dễ đổi ý hoặc những người còn đang lưỡng lự tại 7 bang chủ chốt về phe mình.
 7 bang chủ chốt quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Video: BBC.

LÂM PHONG