BizLIVE -
Không được cấp phép về nghiệp vụ nhưng công ty chứng khoán vẫn cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa công bố Quyết định số 819/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, UBCK quyết định phạt tiền 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên do, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được UBCK cấp giấy phép.

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi chưa được UBCK cấp phép nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

Trước đó, ngày 30/11/2021, UBCK cũng đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup, phạt tiền 600.000.000 đồng.

VsetGroup đã chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCK. Từ 01/01/2020 đến 27/10/2021, VsetGroup đã thực hiện chào bán trái phiếu của Công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCK theo quy định.

UBCK đã buộc VsetGroup thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn…

Thế Anh