BizLIVE - Cùng với những chỗ khuyết, có những mảng màu đột biến, tương phản trong bức tranh kết quả kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành ở báo cáo tổng hợp kỳ cập nhật mới nhất...

Như BizLIVE đã đề cập, Bộ Tài chính gần đây đã công bố Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021, trọng tâm là đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Theo báo cáo này, tính đến thời điểm 25/10/2021, Bộ Tài Chính vẫn chưa nhận và nhận được chưa đầy đủ báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của khá nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trong đó có 06/20 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 10/63 UBND tỉnh/thành phố.

doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khả quan tại một số đầu tàu

Dựa trên kết quả báo cáo, Bộ Tài chính đã tổng hợp số liệu của 140 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trên cả nước và 36 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo báo cáo, sau 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của 140 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 502.194 tỷ đồng (tăng 10,2% so với 6 tháng đầu năm 2020).

Theo kết quả tổng hợp, UBQLV mới gửi báo cáo giám sát của 06/19 doanh nghiệp do ủy ban này làm đại diện chủ sở hữu

Trong đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) làm đại diện chủ sở hữu là 351.992 tỷ đồng (tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2020), chiếm 70% tổng doanh thu.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu là 125.115 tỷ đồng (tăng 8,4% so với 6 tháng năm 2020) chiếm 25% tổng doanh thu.

Một số doanh nghiệp có doanh thu lớn trong 6 tháng đầu năm 2021 được Bộ Tài chính nhắc đến gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 182.151 tỷ đồng (tăng 6,7% cùng kỳ); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là 66.362 tỷ đồng (tăng 43,2%); Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) là 72.198 tỷ đồng (tăng 9,8%)...

Thấy gì từ bức tranh giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước nửa đầu năm nay? ảnh 1  

Tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) của các doanh nghiệp này là 56.691 tỷ đồng (tăng 65,6% so với 6 tháng đầu năm 2020).

Trong đó, tổng LNST của các doanh nghiệp do UBQLV làm đại diện chủ sở hữu là 30.682 tỷ đồng (tăng 192% so với 6 tháng đầu năm 2020), chiếm 54% tổng LNST các doanh nghiệp. Tổng LNST của các doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm đại diện chủ sở hữu là 23.470 tỷ đồng (tăng 6,3% so với 6 tháng đầu năm 2020), chiếm 41,6% tổng LNST các doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có LNST lớn, PVN tạo điểm nhấn với 13.667 tỷ đồng (tăng 430% so với 6 tháng đầu năm 2020, nguyên nhân chính do tổng doanh thu tăng 43,2% và chi phí tài chính giảm 99,6% so với cùng kỳ năm 2020); Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là 5.683 tỷ đồng (tăng 137,8% so với cùng kỳ). 

Bên cạnh đó, có 12 doanh nghiệp kinh doanh lỗ, tổng số lỗ của các doanh nghiệp này là 873 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, riêng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lỗ 731 tỷ đồng, chiếm tới 84,2% tổng số lỗ các doanh nghiệp. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ 104 tỷ đồng, chiếm 12% tổng số lỗ các doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo báo cáo tổng hợp, tổng số phát sinh phải nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp trong danh sách là 56.532 tỷ đồng (tăng 4,3% so với 6 tháng đầu năm 2020). Trong đó, một số doanh nghiệp có số phát sinh phải nộp NSNN lớn là: Viettel với 18.255 tỷ đồng (giảm 9% so với 6 tháng đầu năm 2020); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 11.927 tỷ đồng (giảm 9% so với 6 tháng đầu năm 2020)...

08/13 doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính thuộc Bộ Quốc phòng

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 13 doanh nghiệp được chủ sở hữu đánh giá là có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.

Trong đó, riêng Bộ Quốc phòng có 08 doanh nghiệp gồm: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Sông Thu, Công ty TNHH MTV Hà Thành, Công ty TNHH MTV Tây Bắc, Công ty TNHH MTV Cà phê 15, Công ty TNHH MTV Hữu nghị Nam Lào và Công ty TNHH 16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 04 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH MTV Văn hóa dân tộc, Công ty TNHH MTV NXB Thế giới, Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sách báo Việt Nam. 

Bộ Khoa học và Công nghệ có 01 doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Ứng dụng và phát triển công nghệ-NEAD.

Bên cạnh đó, có 08 doanh nghiệp không báo cáo lãi/lỗ bao gồm: Công ty TNHH MT 128; Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa; Công ty TNHH MTV Duyên Hải, Công ty TNHH MTV Vạn Tường; Công ty TNHH MTV XDVT Hùng Vương, Công ty TNHH MTV Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Riêng với doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước là chủ sở hữu, Bộ Tài chính cho biết Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tại công văn số 862/NHNN-TCKT ngày 27/8/2021. Tuy nhiên, đây là tài liệu mật nên Bộ Tài chính không thực hiện tổng hợp, công bố tại văn bản này.

Ở khối doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do địa phương quản lý, 252 doanh nghiệp nhà nước do 54/63 UBND tỉnh, thành phố làm đại diện chủ sở hữu có tổng doanh thu trong kỳ là 52.134 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế là 6.356 tỷ đồng, số phát sinh phải nộp ngân sách là 21.397 tỷ đồng.

Theo báo cáo, bên cạnh 160 doanh nghiệp được báo cáo lãi còn 65 doanh nghiệp báo lỗ. Trong đó, tổng số lỗ 6 tháng đầu năm 2021 các doanh nghiệp này là 193 tỷ đồng.

Các tỉnh có nhiều doanh nghiệp kinh doanh lỗ là: Nghệ An (6/19 doanh nghiệp); Đắk Nông (5/10 doanh nghiệp); Đắc Lắk (6/12 doanh nghiệp); Hà Nội (6/20 doanh nghiệp); còn lại 27 doanh nghiệp không báo cáo lãi/lỗ.


Tuấn Việt