BizLIVE -

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng. 

VietinBank chốt ngày dồn trả cổ tức, gọi thêm vốn qua trái phiếu
Ảnh minh họa.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019. Tổng tỷ lệ cổ tức chi trả cho 3 năm này là 29,0695%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7/2021.

Được biết, việc chi trả cổ tức cho 3 năm 2017, 2018, 2019 nói trên đã được Đại hội đồng cổ đông của VietinBank ngày 23/11/2020.

Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng thêm 10.824 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ, năm 2021, VietinBank dự kiến sẽ bổ sung thêm 10.000 tỷ đồng vào vốn cấp 2. Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành 100 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 10.000 tỷ đồng. 

Thời gian phát hành dự kiến sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 từ quý 2 đến quý 3, đợt 2 từ quý 3 đến quý 4 năm nay.

Trong đợt phát hành lần 1, ngân hàng dự kiến phát hành 40 triệu trái phiếu cho cả trái phiếu kỳ hạn 8 năm đáo hạn năm 2029 và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đáo hạn năm 2031. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 4.000 tỷ đồng, tổng mức huy động là 8.000 tỷ đồng.

Trong đợt 2, ngân hàng dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu cho mỗi loại. Mỗi loại trái phiếu sẽ huy động 1.000 tỷ đồng, tương đương tổng mức huy động là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được trả lãi mỗi năm 1 lần, trong đó, trái phiếu 2129 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng với 0,9%/năm. Trái phiếu 2131 có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm.

TRẦN THÚY