BizLIVE - Với kết quả này, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận. 
Vietcombank báo lãi hơn 19.000 tỷ đồng nhờ đâu?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với kết quả kinh doanh tiếp tục khả quan.
Cụ thể, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 31.605 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng quý 3/2021, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 10.427 tỷ đồng, tăng 19,5%.
Hoạt động dịch vụ ghi nhận lợi nhuận 4.993 tỷ đồng, tăng 41,1%, trong đó, riêng quý 3 đóng góp 1.127 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 8% đạt 3.202 tỷ đồng sau 9 tháng. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 118 tỷ trong khi cùng kỳ bị lỗ 14,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác đạt 1.823 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank tăng 21% đạt hơn 41.800 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm chỉ tăng 15,2%, lên 14.518 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập giảm từ 36,4% xuống 34,7%.
Trong 9 tháng đầu năm nay, Vietcombank tăng chi phí dự phòng lên 8.012 tỷ đồng, tương đương tăng 33% so với cùng kỳ.
Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 19.311 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 3 đóng góp 5.738 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Với kết quả này, Vietcombank vẫn đang là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về con số lợi nhuận. 
Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5% đạt 936.343 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,4% đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.
Về chất lượng tài sản, như nhiều nhà băng khác, do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nợ xấu của Vietcombank tăng gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 10.884 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 4 tăng mạnh nhất, gấp 14 lần cùng kỳ lên 3.122 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ nhóm 5, tức nợ có khả năng mất vốn tăng 44,8% lên 6.279 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 tăng 122% lên 1.483 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay theo đó đã tăng từ 0,62% hồi đầu năm lên 1,16% khi kết thúc tháng 9/2021.

TRẦN THÚY