BizLIVE - Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 1.300 tỷ, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái do quy mô tổng tài sản và nguồn vốn đều tăng.
Viet Capital Bank báo lợi nhuận trước thuế 385 tỷ đồng sau 9 tháng
Thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 45%, đóng góp lớn vào lợi nhuận chung toàn ngân hàng nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, bảo hiểm và thanh toán.
Ngân hàng Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.
Theo đó, tính đến 30/9/2021, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 66 ngàn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và tăng 7,7% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 44 ngàn tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ và tăng gần 12,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,93% trên tổng dư nợ.
Huy động vốn, bao gồm cả tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá và liên ngân hàng, đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, tăng 6,9% so với đầu năm.
Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 1.300 tỷ, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái do quy mô tổng tài sản và nguồn vốn đều tăng; trong đó riêng thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 45% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, bảo hiểm và thanh toán.
Trong khi đó, trong thời gian giãn cách xã hội, các hoạt động trên kênh số của ngân hàng cũng tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ khách hàng mới trên kênh số của ngân hàng tăng trưởng hơn 100%. Số lượng giao dịch trong những tháng giãn cách cũng tăng 20% so với trước đó, với tỷ trọng giao dịch online chiếm hơn 60%. 9 tháng đầu năm 2021, số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng số đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Phạm Anh Tú - Phó tổng giám đốc Viet Capital Bank cho biết, do đợt bùng phát thứ 4 của dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực tăng cường kiểm soát, tiết kiệm chi phí hoạt động nên tổng chi phí hoạt động quý 3 thấp hơn quý 2. Qua đó, ngân hàng duy trì mức lợi nhuận ổn định theo đúng mục tiêu đặt ra.
Sau trích lập dự phòng, lợi nhuận riêng quý 3 là gần 50 tỷ và lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 385 tỷ đồng, tăng 181% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
“Những tác động của dịch bệnh đến khách hàng thời gian qua không chỉ nghiêm trọng mà còn kéo dài, vì vậy trong quý 4/2021, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ khách hàng, đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho trích lập dự phòng với danh mục tín dụng của khách hàng đã bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Định hướng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh quý 4, nhưng chúng tôi cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững cho cả khách hàng và ngân hàng”, ông Tú nói.

TRẦN THÚY