BizLIVE -
Dù Thủ tướng đã ấn định lộ trình nhưng hiện chưa thể có quyết định cổ phần hóa Agribank.
Vì sao chưa thể ban hành quyết định cổ phần hóa Agribank?
Thống đốc Lê Minh Hưng báo cáo trước Quốc hội.
Như BizLIVE đề cập ở thông tin trước, ngày 10/6, tại diễn đàn Quốc hội, hầu hết các đại biểu phát biểu đều tán thành phương án bổ sung tối đa 3.500 tỷ đồng để Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tăng vốn điều lệ.
Tuy nhiên, một kế hoạch quan trọng khác của ngân hàng này, cổ phần hóa, hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể.
Báo cáo trước Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, vừa qua, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Tài chính để thực hiện chỉ đạo Agribank triển khai các biện pháp để cổ phần hóa theo quy định của Chính phủ.
Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay của Agribank là ngân hàng quy mô quá lớn. Về mạng lưới, về địa bàn, có trên 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, số lượng tài sản nhà đất rất lớn.
“Hiện nay vướng mắc vẫn còn một số cơ sở nhà đất chưa được Bộ Tài chính phê duyệt. Chính vì vậy, chúng tôi chưa thể ban hành được quyết định cổ phần hóa Agribank. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính để có phê duyệt về cơ sở nhà đất làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo về cổ phần hóa”, Thống đốc cho biết.
Tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.
Theo đó, có 93 doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, gồm những doanh nghiệp được thị trường chú ý những năm qua như Agribank, SJC, MobiFone...
Cùng với việc phê duyệt và ấn định lộ trình cổ phần hóa nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 các đầu mối phải báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Cùng đó, bộ trưởng bộ quản lý ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ quy định.

THẾ ANH