BizLIVE - Tổng tài sản có của khối ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, ngày càng bỏ xa khối ngân hàng thương mại Nhà nước.
Tổng tài sản nhóm ngân hàng tư nhân gia tăng mạnh
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 10/2020.
Tính đến 31/10/2020, tổng tài sản có toàn hệ thống các TCTD đã đạt 13,17 triệu tỷ đồng, tăng 4,75% so với cuối năm trước.
Trong đó, tổng tài sản có của khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, vượt qua tổng tài sản có của khối NHTM nhà nước (gồm AgriBank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Xây dựng, Dầu khí Toàn cầu, ngân hàng Đại Dương).
Cụ thể, tổng tài sản có của nhóm này đến cuối tháng 10 đã lên tới 5,61 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,68% so với cuối năm trước, chiếm 42,6% tổng tài sản toàn hệ thống trong khi tổng tài sản của nhóm NHTM nhà nước chỉ nhích nhẹ 0,06%, lên 5,44 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,3%.
Ngân hàng Hợp tác xã ghi nhận tổng tài sản tăng mạnh nhất trong 10 tháng qua với 22,16%, lên 43,63 nghìn tỷ đồng. Đứng thứ hai là Quỹ tín dụng nhân dân với mức tăng 13,11%, ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng 10,26%,…
Dữ liệu do NHNN công bố cũng cho thấy, vốn tự có của nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN tính đến cuối tháng 10 ở mức 848,8 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 11,65%; vốn tự có của nhóm áp dụng Thông tư 22/2019/TT-NHNN là 272,55 nghìn tỷ đồng, CAR ở mức 10,59% và vốn tự có của nhóm áp dụng Thông tư 36/2014/TT-NHNN (công ty tài chính, cho thuê tài chính) là 42,11 nghìn tỷ đồng và CAR là 19,23%.
Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 5,05% so với đầu năm lên gần 643,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tại các NHTM nhà nước và Ngân hàng hợp tác xã gần như không đổi. 
Riêng vốn điều lệ của nhóm NHTMCP tăng 5,39%, lên 300 nghìn tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng tới 8,71%, lên gần 131,3 nghìn tỷ đồng.
Nhóm công ty tài chính, cho thuê có vốn điều lệ tăng trưởng mạnh nhất trong 10 tháng qua với mức tăng 13,39%, lên 30,2 nghìn tỷ đồng.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống cập nhật đến tháng 10 ở mức khá thấp là 25,43%; tiếp tục giảm so với mức 27,35% hồi cuối năm 2019, cũng như nằm rất sâu dưới ngưỡng cho phép hiện nay là 40%.
Tuy nhiên, tỷ lệ trên ở mức thấp do tính bình quân với tham số kéo xuống bởi nhóm ngân hàng nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do nhóm này không dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 
Trong khi đó, tỷ lệ này tại các ngân hàng thương mại nhà nước là 29,75% và ngân hàng thương mại cổ phần là 27,69%; tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính là 35,22%.
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi toàn hệ thống theo con số cập nhật mới nhất là 72,44%; trong đó, tỷ lệ này của nhóm NHTM nhà nước là 81,97%, của nhóm NHTMCP là 71,98%, nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài là 35,92%.
Trong khi đó, về khả năng sinh lời của các nhà băng, số liệu cập nhật đến hết quý 3/2020 cho thấy, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) cao nhất thuộc về nhóm công ty tài chính, cho thuê với 2,19%, đứng thứ hai là Ngân hàng chính sách xã hội (0,99%) và quỹ tín dụng nhân dân với ROA đạt 0,87%.
ROA của nhóm NHTM nhà nước ở mức khá thấp, đạt 0,66%, chỉ đứng trên Ngân hàng Hợp tác xã (0,24%) và thấp hơn ROA trung bình của toàn hệ thống là 0,75%. ROA của nhóm NHTMCP nhỉnh hơn khi đạt 0,78%.
Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), nhóm Quỹ tín dụng nhân dân đang dẫn đầu với 13,34%, tiếp đến là khối ngân hàng thương mại nhà nước với mức 11,13%. ROE của khối ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 9,73%, cao hơn mức trung bình toàn ngành là 9,09%.

TRẦN THÚY