BizLIVE - Bảo hiểm là một trong số ít lĩnh vực tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao trong bối cảnh đại dịch.
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 9 tháng đầu năm
Ảnh minh họa.
Liên quan đến thị trường bảo hiểm, trong báo cáo mới nhất về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã cập nhật những thông tin mới nhất về bức tranh toàn ngành trong 9 tháng năm 2020.
Theo báo cáo trên, tới hết quý III/2020, tổng tài sản toàn ngành ước đạt 531.524 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 344.582 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 110.742 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 131.570 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, các đơn vị đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 33.917 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Với những số liệu trên, Chính phủ đánh giá thị trường bảo hiểm đang có sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô thị trường và khối lượng đầu tư trở lại nền kinh tế.
Trong bản báo cáo mới cập nhật của Chính phủ, tuy có những thống kê khá toàn diện về thị trường bảo hiểm nói chung 9 tháng qua song lại thiếu những thông tin về hai khối bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong giai đoạn này.
Trước đó, trong báo cáo định kỳ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cũng đã cập nhật những số liệu khá toàn diện, cụ thể về bức tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 83.084 tỷ đồng,tăng 15,02% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 27.131 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường bảo hiểm năm 2020 chịu tác động lớn từ những diễn biến của dịch Covid-19. 
Đơn cử, với khối bảo hiểm nhân thọ, trong giai đoạn dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới và tổng doanh thu phí bảo hiểm đều có mức tăng trưởng giảm đáng kể so với cùng kỳ.
Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 6 tháng đầu năm đã giảm gần 1/2 so với cùng kỳ 2019 (6 tháng đầu năm 2019 có mức tăng 20,4% so với cùng kỳ 2018). Còn tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu phí cũng giảm từ 25,3% xuống 19%.
Theo báo cáo của Chính phủ, đến tháng 9/2020, thị trường bảo hiểm có 69 doanh nghiệp và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; tăng 07 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 01 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ so với năm 2016.

TUẤN VIỆT