BizLIVE - Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2019 có mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.
Thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thấp nhất trong nhiều năm
Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN so với kế hoạch qua các năm.
Theo Tổng cục Thống kê, tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng 7 và 7 tháng năm 2019 mặc dù đã có dấu hiệu tích cực khi đạt tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa cải thiện nhiều khi tiếp tục đạt mức tăng thấp nhất trong các năm giai đoạn 2015-2019.
Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn giữ đà phát triển với mức kỷ lục về số dự án đăng ký cấp mới 7 tháng và số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2019 ước tính đạt 29,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương 3,8 nghìn tỷ đồng, giảm 27,6%; vốn địa phương 26,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9%.
Tính chung 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 158,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 43,3% và tăng 9,7%).
Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 19,5 nghìn tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch năm và giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 3.893 tỷ đồng, bằng 44,3% và giảm 58,3%; Bộ Y tế 1.745 tỷ đồng, bằng 33% và tăng 33,8%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.326 tỷ đồng, bằng 39,5% và giảm 54,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 479 tỷ đồng, bằng 32,5% và tăng 1,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 424 tỷ đồng, bằng 32,3% và giảm 27,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 294 tỷ đồng, bằng 39,5% và giảm 2,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 140 tỷ đồng, bằng 43,8% và tăng 38,7%; Bộ Công Thương 91 tỷ đồng, bằng 37,3% và giảm 8,1%; Bộ Xây dựng 89 tỷ đồng, bằng 35,8% và giảm 25,7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 57 tỷ đồng, bằng 35,9% và tăng 2,4%.
Vốn địa phương quản lý đạt 138,8 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% và tăng 8,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 49,1% và tăng 18%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6% và tăng 15,4%.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2019 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 21,4 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM 10,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% và giảm 0,8%; Quảng Ninh 5.187 tỷ đồng, bằng 44,9% và tăng 14,8%; Thanh Hóa 4.234 tỷ đồng, bằng 54,2% và tăng 22%; Hải Phòng 4.118 tỷ đồng, bằng 45,4% và tăng 3,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu 3.680 tỷ đồng, bằng 55,8% và tăng 13,1%; Quảng Nam 3.582 tỷ đồng, bằng 48,2% và tăng 23%; Bình Dương 3.446 tỷ đồng, bằng 42,1% và tăng 2,6%; Vĩnh Phúc 3.156 tỷ đồng, bằng 50,6% và tăng 4,2%.

TUẤN VIỆT