BizLIVE -

Sau 7 tháng của năm 2020, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 174.603 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, giảm 15,48% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 15% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 7/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 45 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.
Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỷ USD, tăng 1,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỷ USD, tăng 6,2%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 0,3% và trị giá nhập khẩu giảm 2,9%.
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2020 ước tính đã thặng dư khoảng 1 tỷ USD.
Với diễn biến này, có thể thấy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn tiếp tục đà phục hồi tích sau giai đoạn giãn cách vì Covid-19.
Trước đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2020 thặng dư khoảng 500 triệu USD. Còn trong tháng 5 thâm hụt khoảng 900 triệu USD, so với tháng 5/2019, cả trị giá xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, lần lượt là 15,5% và 15,9%.
Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 285,1 tỷ USD, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 145,78 tỷ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 139,32 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 6,46 tỷ USD.
Theo thống kê của ngành hải quan, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 7 đạt 25.010 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/7 đạt 174.603 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, bằng 49,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 15,48% so với cùng kỳ năm trước (206.586 tỷ đồng).

TUẤN VIỆT