BizLIVE - Dù có những phục hồi tích cực trong hai tháng gần đây, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu sau 6 tháng đầu năm 2020 vẫn giảm mạnh.
Thu ngân sách qua hải quan giảm mạnh
Ảnh minh họa.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong tháng 6/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 11,1% so với tháng trước.
Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21 tỷ USD, tăng 9,5%. Tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,8%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 2% và trị giá nhập khẩu tăng 5,3%.
Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6/2020 ước tính thặng dư 500 triệu USD.
Với diễn biến này, có thể thấy hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà phục hồi tích cực hậu Covid-19.
Trước đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5 thâm hụt khoảng 900 triệu USD. Còn so với cùng kỳ năm 2019, cả trị giá xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm, lần lượt là 15,5% và 15,9%.
Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 238,4 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đến hết tháng 6 ước tính thặng dư 4,038 tỷ USD.
Theo thống kê của ngành hải quan, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 149.015 tỷ đồng, bằng 44,08% dự toán, bằng 41,98% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 15,53% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong đó, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 6 ước đạt 24.695 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ so với tháng trước đó.

VĂN CAO