BizLIVE -
Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 668,7 nghìn tỷ đồng, 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là năm có tiến độ thu ngân sách đạt mức thấp nhất kể từ năm 2013. 
Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt mức thấp nhất trong 8 năm
Hội nghị trực tuyến của ngành Tài chính.
Tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 668,7 nghìn tỷ đồng, 44,2% dự toán, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu thu từ cổ phần hóa đạt tiến độ dự toán, cộng với số thuế đã gia hạn, thì đạt khoảng trên 48% dự toán.
Con số này vừa được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết công tác tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2020,  triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN 6 tháng cuối năm 2020" của Bộ Tài chính
Theo Bộ trưởng Dũng, do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới nhanh chóng rơi vào tình trạng suy thoái, các đối tác lớn của Việt Nam đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là năm có tiến độ thu ngân sách đạt mức thấp nhất kể từ năm 2013.
Trong đó, thu nội địa đạt 44,1% dự toán, giảm 7,1%; thu dầu thô đạt 59,7% dự toán, giảm 28,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 43,1% dự toán, giảm 22,3% so với cùng kỳ 2019.
Thu ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 41,8% dự toán; thu ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 47,4% dự toán. Chỉ có 34/63 địa phương thu nội địa đạt trên 50% dự toán, 24/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Tất cả các khoản thu đều thấp hơn cùng kỳ 2019.
Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tính đến hết tháng 6 ước đạt 729,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 33,1% dự toán, chi trả nợ lãi đạt 50,3% dự toán, chi thường xuyên đạt 48,2% dự toán.
Bên cạnh đó, đến nay NSNN đã chi khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó: chi cho công tác phòng chống dịch là 4,1 nghìn tỷ đồng; chi hỗ trợ cho hơn 11 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ khoảng 11,3 nghìn tỷ đồng.
NSTW cũng đã chi 1.664 tỷ đồng dự phòng năm 2020 để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất sau thiên tai (hạn hán, xâm nhập mặn...). Bên cạnh đó, đã xuất cấp 13,6 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020.
Về giải ngân vốn đầu tư phát triển, tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 33,1% dự toán (trong đó: NSTW đạt 28,6%; NSĐP đạt 30,7%), có khá hơn so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 28,56%).
Tuy nhiên, nếu so với tổng vốn đầu tư công được phép giải ngân trong năm 2020 (bao gồm cả nguồn các năm trước chuyển sang) thì mới đạt xấp xỉ 29% dự toán; riêng giải ngân vốn ngoài nước mới đạt 10,2% dự toán năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động phát hành 96,1 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,01 năm, lãi suất bình quân 2,99%/năm, thấp hơn vay ưu đãi nước ngoài, đảm bảo nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi.
Bộ Tài chính cho biết đã đàm phán một số khoản vay có chi phí thấp từ các tổ chức quốc tế nhằm giảm áp lực vay trong nước. Công tác trả nợ được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

TUẤN VIỆT