BizLIVE -

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng tăng thêm cho nền kinh tế khoảng từ 900 nghìn tỷ cho đến 1,1 triệu tỷ đồng, tức là mức tăng dự báo khoảng từ 11 đến 14%.

Thống đốc: Trong bất cứ tình huống nào, ngành ngân hàng cũng đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp hơn
Đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế với lãi suất cho vay thấp hơn
Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa diễn ra sáng 10/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, đến 31/3/2020, tín dụng toàn nền kinh tế và hệ thống ngân hàng tăng 1,3% so với đầu năm. Đây là tín hiệu tương đối khả quan vì tín dụng hầu như không tăng trong 2  tháng đầu năm, đến tháng 3 đã có bước tăng trưởng như vậy khá là tích cực. 
Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng tăng thêm cho nền kinh tế khoảng từ 900 nghìn tỷ cho đến 1,1 triệu tỷ đồng, tức là mức tăng dự báo khoảng từ 11 đến 14%. 
“Trong bất cứ tình huống nào, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành hoạt động ngân hàng để đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, kể cả trong giai đoạn phòng chống dịch cũng như phục hồi sau dịch với mức lãi suất cho vay thấp hơn”, Thống đốc khẳng định.
Cũng theo Thống đốc, để đối phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ  đạo, có các giải pháp rất mạnh về lãi suất, ban hành các quy định đầy đủ. 
Về lãi suất, từ cuối năm 2019, và đặc biệt từ tháng 3/2020, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động kịp thời điều chỉnh giảm các lãi suất điều hành ở mức giảm khá mạnh từ 0,5 – 1% các mức lãi suất điều hành.
Bên cạnh việc tập trung đáp ứng  vốn tín dụng cho người vay vốn, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động thực hiện một số các biện pháp ngay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là ban hành Thông tư 01 ngày 13/3/2020 tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, kể cả khoản gốc và lãi đối với khoản vay đến hạn trả nợ trong thời gian từ ngày 23/1/2020 là ngày Thủ tướng Chính phủ tuyên bố dịch cho đến  sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch mà không bị chuyển nợ quá hạn không phải trả gốc, lãi trong giai đoạn này và vẫn tiếp tục được vay mới.
“Chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai minh bạch các thủ tục điều kiện với khách hàng và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Có thể nói đây là những giải pháp quan trọng, cần thiết để hỗ trợ dòng tiền và thanh khoản cho doanh nghiệp và khách hàng vay vốn tiếp tục duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh còn đang diễn biến hết sức phức tạp”, Thống đốc nói.
Đồng thời, theo chỉ đạo của  Chính phủ và Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã và sẽ tiếp tục chủ động chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo các tổ chức tín dụng để yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng để tiếp tục tổ chức triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 
Tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng cắt giảm chi phí, tập trung mọi nguồn lực nhằm giảm mạnh lãi suất cho vay, miễn giảm phí thanh toán qua hoat động ngân hàng để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn và chủ động phối hợp với các địa phương, hiệp hội, ngành hàng, các đơn vị có liên quan trên địa bàn toàn quốc, nắm bắt kho khăn, vướng mắc qua đó kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và chia sẻ với doanh nghiệp, người dân. 
“Sau khi Ngân hàng Nhà nước làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng cũng đã đồng thuận rất cao để giảm 2% lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ hiện hữu, cũng như các khoản vay mới”, Thống đốc cho biết.
Thông tin thêm, Thống đốc cho biết, cho đến nay, đối với các tổ chức tín dụng, tổng số tiền cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn giảm lãi cho vay mới khoảng trên 300.000 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là khoảng 18.000 tỷ, miễn giảm lãi và điều chỉnh lãi suất là khoảng 126.500 tỷ và cho vay mới với doanh số cho vay là khoảng xấp xỉ 180.000 tỷ.
2 triệu tỷ đồng dư nợ hiện hữu của toàn hệ thống hệ thống bị ảnh hưởng bởi Covid - 19
Theo đánh giá sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức là 23% dư nợ hiện hữu của hệ thống ngân hàng có thể chịu tác động của dịch bệnh. 
Do đó, phải tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ  để chỉ đạo các tổ chức tín dụng đồng hành cộng đồng khách hàng vay vốn đặc biệt là các doanh nghiệp, người dân vay vốn để tiếp tục có các giải pháp triệt để hơn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Bên cạnh các tổ chức tín dụng thương mại, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với trên 40.000 khách hàng với dư nợ tín dụng khoảng 1.400 tỷ. Cho vay mới với hơn 275.000 khách hàng, doanh số cho vay là khoảng 12.000 tỷ. 
Ngân hàng Nhà nước cũng đang tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Thủ tướng xem xét giảm lãi xuất cho vay một số đối tượng, một số chương trình vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để giảm bớt khó khăn cho đối tượng chính sách.
Tới đây, triển khai Nghị quyết của Chính phủ về an sinh xã hội, Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các thủ tục cho vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng này khoảng 16 nghìn tỷ với lãi suất 0% để cho vay người lao động bị ngừng việc tạm thời.
“Thời gian tới đây, Ngân hàng Nhà nước với sự chỉ  đạo của Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành đảm bảo cung  ứng và chúng tôi cũng cam kết đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp hơn và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có các điều chỉnh về chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa nếu cần thiết và chúng tôi cũng sẽ khẩn trương xem xét chỉnh sửa các quy định của pháp luật nếu cần để đáp ứng nhanh các yêu cầu phòng chống dịch bệnh trong hệ thống ngân hàng. Chỉ đạo toàn bộ hệ thống ngân hàng triển khai mạnh mẽ các biện pháp về lãi suất và cơ cấu lại nợ, cho vay mới trên  phạm vi toàn quốc”, Thống đốc khẳng định.

TRẦN THÚY