BizLIVE -
VPBank đang thay đổi nhân sự Ban điều hành, cũng như chuẩn bị bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới.
Thay đổi nhân sự cao cấp tại VPBank
Hai nhân sự Ban điều hành VPBank vừa miễn nhiệm là người nước ngoài.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự trong Ban điều hành.
Cụ thể, VPBank chấm dứt hợp đồng lao động với hai nhân sự người nước ngoài là ông Kosaraju Kiran Babu từ ngày 07/02 và ông Sanjeev Nanavati từ ngày 10/02/2020.
Trước khi miễn nhiệm, ông Kosaraju Kiran Babu là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối tín dụng tiểu thương từ ngày 28/11/2017; ông Sanjeev Nanavati đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành cao cấp từ ngày 16/7/2018.
Trước đó, ngày 3/2/2020, VPBank cũng thông báo bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, thành viên Ban Kiểm soát đơn xin từ nhiệm.
Cuối tháng 1/2020, VPBank cũng đã công bố kế hoạch chuẩn bị bầu mới Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2025).
Theo VPBank, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngân hàng về quy mô vốn, tổng tài sản, lợi nhuận và hệ thống. Trong nhiệm kỳ này, VPBank cũng đã đạt chuẩn Basel II trước thời hạn Ngân hàng Nhà nước quy định.
Nhiệm kỳ mới, VPBank dự kiến bầu Hội đồng Quản trị với cơ cấu 5 thành viên (trong đó có 1 thành viên độc lập); Ban Kiểm soát có 4 thành viên (2 thành viên chuyên trách).

THẾ ANH