BizLIVE -
Cho đến cuối tháng 5/2020, tăng trưởng tín dụng vẫn gần như “đứng yên” so với gần hai tháng trước.
Tăng trưởng tín dụng “đứng yên” gần hai tháng
Dữ liệu tăng trưởng tín dụng cập nhật gần nhất của Ngân hàng Nhà nước.
Chiều nay (2/6), Chính phủ tổ chức họp báo về phiên họp thường kỳ tháng 5. Dữ liệu về tăng trưởng tín dụng được cập nhật tại đây.
Cụ thể, Chính phủ cho biết, tính đến ngày 20/5, huy động vốn tăng 1,85%; tín dụng tăng 1,32% so với cuối năm 2019.
Với tốc độ trên, tăng trưởng tín dụng gần như “đứng yên” trong gần hai tháng qua, kể từ tháng 3/2020.
Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 3/2020, tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế chỉ ở mức 1,31% so với cuối năm 2019. Như trên, cập nhật đến 20/5, mức tăng đó gần như không thay đổi với 1,32%.
Năm 2020, tăng trưởng tín dụng đang thể hiện một tốc độ chậm so với nhiều năm gần đây. Mức tăng các tháng đầu năm đến nay vẫn rất thấp. Nguyên do được nhiều phân tích thời gian qua tập trung ở ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với nhu cầu, đảm bảo điều kiện trong quan hệ vay vốn.
Tuy nhiên, có một thực tế nữa, một số ngân hàng thương mại lớn có sở hữu Nhà nước chi phối đã không tăng được vốn hoặc mức tăng còn hạn chế trong nhiều năm qua, dẫn đến hệ số an toàn vốn (CAR) bị suy yếu hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn Basel II…, dẫn đến yêu cầu phải giảm cho vay, khó đẩy mạnh cho vay mới để góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

THẾ ANH