BizLIVE - Lợi nhuận sau thuế trong quý I của Công ty Tài chính Điện lực đạt 90,2 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ 2019.
Tài chính Điện lực: Trích dự phòng gần nửa lợi nhuận, lãi ròng quý I vẫn tăng 52%
Ảnh minh họa.
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Tài chính Điện lực - EVN Finance) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020.
Theo đó, trong quý đầu năm 2020, tổng tài sản của Công ty giảm 1,8%, đạt 21.722 tỷ đồng.
Hoạt động huy động vốn của Công ty tăng trưởng 5,7% ở khoản mục Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác, đạt 9.815 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản mục Tiền gửi của khách hàng lại giảm 22,4%, đạt 3.598 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn có Vốn tài trợ và uỷ thác đầu tư là 4.315 tỷ đồng.
Về hoạt động tín dụng cho vay, EVN Finance chỉ tăng trưởng vỏn vẹn 0,7% so với đầu năm, đạt 9.952 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng cho vay cá nhân chiếm 12,8%, cho vay doanh nghiệp nhà nước chiếm 44,3%, cho vay các công ty cổ phần chiếm 26,1%...
Kết quả kinh doanh trong quý I với các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2019. Thu nhập lãi thuần tăng 64%, đạt 181 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh, gấp 25 lần, đạt 26,3 tỷ đồng; Lãi từ chứng khoán đầu tư 5 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; Lãi từ kinh doanh ngoại hối 1 tỷ đồng, so với mức 233 triệu đồng cùng kỳ 2019; Lãi từ hoạt động khác tới 12,3 tỷ đồng, so với mức lỗ 450 triệu đồng cùng kỳ 2019
Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 31% lên gần 70 tỷ đồng. Công ty cũng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 65,8 tỷ đồng (chiếm 42% lợi nhuận trước thuế trước dự phòng), gấp 46 lần so với cùng kỳ 2019 là 1,42 tỷ đồng.
Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 52% so với cùng kỳ 2019, lên mức 90,2 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,3%, tăng so với tỷ lệ 3,4% hồi đầu năm nay. Cuối quý I, Công ty còn nắm giữ 230 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành.
Quý I, thu nhập bình quân hằng tháng CBNV của EVN Finance đạt mức 20,71 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2019.

LAN ANH