BizLIVE - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (mã SSB) tăng vốn tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, đưa tổng vốn điều lệ của Ngân hàng lên 14.785 tỷ đồng.
SeABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 14,8 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Theo đó, căn cứ Công văn 4430/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của SeABank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 22/6/2021, SeABank chính thức được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 2.697 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2020 sau khi trích lập các quỹ; Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng lên thành 14.785 tỷ đồng.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cổ đông SeABank đã thông qua qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 9,12%), phát hành 136 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu và phát hành 23,5 triệu cổ phiếu ESOP. 
Đặc biệt, ngân hàng cũng cho biết dự kiến phát hành tối đa 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

TRẦN THÚY