BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận của năm (2.414 tỷ đồng).
SeABank báo lợi nhuận 9 tháng gấp 2,2 lần cùng kỳ
SeABank vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố BCTC hợp nhất cho kỳ hoạt động 9 tháng đầu năm 2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.530 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 3.849 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 84,6% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận mảng dịch vụ cũng tăng đột biến gấp 2,8 lần cùng kỳ, đạt 812 tỷ đồng trong khi mảng kinh doanh ngoại hối lãi 109 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. 
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán giảm 18%, xuống 42 tỷ đồng trong khi mảng mua bán chứng khoán đầu tư lãi 183 tỷ đồng, tăng 17,3% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Lãi thuần hoạt động khác kỳ này chỉ còn 146 tỷ đồng, giảm tới 73% so với con số 548 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2020.
Tổng thu nhập hoạt động trong 9 tháng đầu năm của ngân hàng ở mức 5.148 tỷ đồng, tăng tới 61,7% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 14,7% so với cùng kỳ, lên 1.820 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 71,2%, lên 798 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận 9 tháng đầu năm của SeABank gấp tới 2,2 lần so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận của năm (2.414 tỷ đồng).
Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của SeABank đạt 197,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,4%, lên 112,6 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi và cho vay liên ngân hàng tăng 24% đạt 31.940 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh tăng gấp hơn 5 lần lên 13.883 tỷ đồng; tài sản có khác tăng gần gấp rưỡi lên trên 9 nghìn tỷ đồng.
Huy động tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 2,5%, xuống còn 110,4 nghìn tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng ở mức khá cao, vượt 100%.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/9, ngân hàng đang có tổng cộng 1.8896 tỷ đồng nợ xấu, giảm 6,3% so với đầu năm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm còn 1,68% so với mức 1,86% hồi đầu năm.

TRẦN THÚY