BizLIVE - Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp nhưng đã thu hẹp đáng kể lượng tiền bán ra. FUEVFVND đóng vai trò chủ đạo giúp tiền rút ra chỉ còn hơn 300 tỷ đồng trên HOSE.
Phiên 7/5: Giá trị bán ròng của khối ngoại thu hẹp nhờ mua mạnh FUEVFVND
Tự doanh và khối ngoại vẫn cùng bán ròng nhưng điểm khác biệt là họ có giao dịch lớn ở FUEVFVND.
Cụ thể, khối tự doanh bán ròng 162,5 tỷ đồng trong đó FUEVFVND (-144,18 tỷ đồng) đứng đầu mà khối ngoại lại mua mạnh ở đây, kế đến là các mã HPG (-65,4 tỷ đồng), STB (-21,5 tỷ đồng.
Nguồn MBS.  
Trong khi đó, khối ngoại bán ròng 328,44 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 7,98 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 20,42 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 316 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, FUEVFVND (+129,5 tỷ đồng) đã xuất hiện nổi bật ở chiều mua vào vượt qua cả VHM (+61,1 tỷ đồng). Nhờ các động thái này, các giao dịch chốt lời của VPB (-368,9 tỷ đồng), HPG (-123 tỷ đồng), VNM (-95 tỷ đồng), HDB (-67,1 tỷ đồng) ít gây ra áp lực hơn về số liệu giao dịch khối ngoại.
Trên HNX, SHB (+1,2 tỷ đồng) là cổ phiếu được mua đáng kể nhất nhưng hoàn toàn lép vế so với chiều bán ra gồm PAN (-4,7 tỷ đồng), NRC (-3,4 tỷ đồng), VND (-1,3 tỷ đồng).
Trên UPCoM, VTP (+25,1 tỷ đồng) liên tiếp ghi nhận việc được khối ngoại mua ròng và đứng đầu chiều mua vào. Các mã QNS (+9,2 tỷ đồng), VEA (+5,2 tỷ đồng) cũng góp công lớn cho việc sàn được mua ròng.
Chiều chốt lời, BSR (-23,5 tỷ đồng), ACV (-4,1 tỷ đồng) trong đó BSR là nguyên nhân lớn khiến sàn bị giảm điểm hôm nay.

MAI HƯƠNG