BizLIVE - Cổ phiếu VIC đang liên tiếp bị khối ngoại bán thỏa thuận trên HOSE, giá trị bán ròng hôm nay là gần 420 tỷ đồng.
Phiên 22/7: Khối ngoại vẫn bán mạnh VIC
Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 497,11 tỷ đồng trên 3 sàn: HOSE bị bán ròng 507,51 tỷ đồng, trong khi họ mua ròng 8,57 tỷ đồng HNX và mua ròng 1,81 tỷ đồng UPCoM.
Trên HOSE, VIC (-429,3 tỷ đồng) đang liên tiếp có những động thái bị bán ròng mạnh từ khối ngoại. Ngoài VIC, giao dịch bán ra của KDH (-129,6 tỷ đồng), MSB (-91,8 tỷ đồng), SSI (-53,1 tỷ đồng) cũng khá lớn nhưng khó có thể xem là đột biến.
Chiều mua vào, VNM (+51,8 tỷ đồng), NVL (+46,4 tỷ đồng) đều được giải ngân dưới 100 tỷ đồng.
Trên HNX, DXG (+10,6 tỷ đồng), BVS (+2,9 tỷ đồng), PVS (+2,6 tỷ đồng) là 3 cổ phiếu được tiền ngoại bơm vào trong khi đó NTP (-4,4 tỷ đồng) ở chiều ngược lại không bị rút ra nhiều.
Trên UPCoM, VTP (+4,7 tỷ đồng), VEA (+2,4 tỷ đồng), ABI (+1,1 tỷ đồng) cũng nhỉnh hơn so với chiều bán ra gồm QNS (-3,7 tỷ đồng), CTR (-3,4 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG