BizLIVE - Bên cạnh quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP còn hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các loại thuế, khai thuế, tính thuế; Hoàn thuế; Khoanh tiền thuế nợ; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt...
Nghị định liên quan đến quản lý thuế, xóa nợ, cưỡng chế... có hiệu lực từ 05/12
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hóa đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về thuế và hóa đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Trong đó, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, liên quan đến quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Đối tượng áp dụng khai thuế GTGT theo quý
Theo Nghị định 126, người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế GTGT theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.
Đối tượng áp dụng khai thuế TNCN theo quý
Người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng nếu đủ điều kiện thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.
Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định. Cụ thể, người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.
Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế phải xác định lại số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ thời điểm nhận được văn bản của cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo nộp thuế
Tại điều 13, Nghị định 126 quy định chi tiết danh mục những trường hợp do cơ quan thuế tính thuế, thông báo số tiên nộp thuế theo hồ sơ khai thuế của người nộp thuế như: Thuế TNCN từ thừa kế, chuyển nhượng bất động sản, tiền thuê đất, khai thác khoáng sản...
Trong Nghị định cũng thông báo thời gian cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của người nộp với từng trường hợp cụ thể (từ 3,5,10 ngày... đến không quá 60 ngày).
Ngoài ra, tại Chương VII của Nghị định, cơ quan thuế có những nội dung chi tiết liên quan đến nội dung Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với những biện pháp như: Cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, khấu trừ một phần tiền lương-thu nhập...; dừng làm thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng, chi tiết liên quan đến các loại thuế, khai thuế, tính thuế; Hoàn thuế; Khoanh tiền thuế nợ; Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế… Nghị định có hiệu lực từ thi hành ngày 05/12/2020.
Độc giả BizLIVE có thể xem toàn văn Nghị địnhh 126/2020/NĐ-CP tại đây
Như BizLIVE đã thông tin, cùng thời điểm ban hành và có hiệu lực với Nghị định 126, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn. Trong đó, Nghị định đã điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thuế.

TUẤN VIỆT