BizLIVE -
Phiên thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận Ngân hàng Nhà nước đẩy tiền ra thị trường, với quy mô lớn hơn hẳn phiên trước.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đẩy ra lượng vốn lớn
Các kênh dẫn vốn lớn bắt đầu chảy ra từ tháng 4 này với điểm đến là các tổ chức tín dụng.
Cụ thể, trong phiên hôm nay (01/4), kết quả đấu thầu trên thị trường mở (OMO) cho thấy đã có nhiều tổ chức tín dụng tham gia và khối lượng trúng thầu cũng tăng cao.
Nếu trong phiên đầu tiên (31/3) thị trường ghi nhận dòng chảy này có dấu hiệu mở rộng quy mô với 2.857 tỷ đồng, thì hôm nay tổng lượng đẩy ra cho 7 tổ chức tín dụng đã lên tới 9.448 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở kênh hỗ trợ này ở kỳ hạn 14 ngày, lãi suất vẫn ở mức 3,5%/năm.
Cùng với kênh OMO với dòng chảy bắt đầu mạnh như trên, từ hôm nay (01/4), hệ thống ngân hàng cũng bắt đầu đón sự trở lại của nguồn vốn lớn, quy mô lên tới gần 147.000 tỷ đồng từng lần lượt gửi vào kênh tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và giờ lần lượt đáo hạn (sau khi kỳ hạn 91 ngày trước đó từng bước rút ngắn).

LAM GIANG