BizLIVE - Kết quả của việc dùng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại được công bố cụ thể.
Năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước có thặng dư và nộp về ngân sách 5.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 20/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả công tác trọng tâm năm 2019 của hệ thống KBNN.
Theo KBNN, tính đến 15/12/2019, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao, trong đó: Thu nội địa đạt 1.146.202 tỷ đồng, bằng 97,67% so với dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 53.297 tỷ đồng, bằng 119,5% so với dự toán năm; thu từ xuất nhập khẩu đạt 332.762 tỷ đồng, bằng 110,74% so với dự toán năm.
Đối với chi thường xuyên, tính đến ngày 15/12, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 846.353 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).
Dự toán chi thường xuyên năm 2019 của NSNN qua KBNN không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là: 1.042.816 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 21.985 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 79 tỷ đồng.
Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15/12, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân là 257.455,8 tỷ đồng đạt 61,8% kế hoạch chính phủ giao, đạt 60% kế hoạch Quốc hội giao.
Giải ngân và chi đầu tư XDCB còn chậm
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó tổng giám đốc KBNN đã công bố một số thông tin về tình hình giải ngân và chi đầu tư XDCB. Theo đó, tính đến ngày 15/12, giải ngân và chi đầu tư XDCB mới đạt 61,8%. "Đây là một chỉ tiêu không cao", đại diện KBNN đánh giá.
“KBNN dự báo đến 31/1/2020 là hết thời điểm thanh toán vốn đầu tư thuộc niên độ ngân sách năm 2019 sẽ giải ngân trên 88% cho đầu tư XDCB”, ông Vinh cho biết.
DSC_0565 (sua).jpg
Toàn cảnh buổi họp báo
. Mof.gov
Theo KBNN, một trong những cải cách quan trọng, đột phá của KBNN trong năm qua là hình thành nên một tài khoản duy nhất. Cuối ngày, tất cả tiền gửi của KBNN nằm rải rác tại các NHTM sẽ về 0, tức là số dư chuyển hết về Ngân hàng nhà nước.
Cùng với tiết kiệm lãi suất tạm ứng bội chi, tính sơ bộ, tiết kiệm này của KBNN cho NSTW và NSĐP là trên 2.600 tỷ đồng. Đồng thời, dùng nguồn ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn ở các NHTM tạo nên thặng dư và đã nộp NSNN được 5.000 tỷ đồng.
“Đây là năm đầu tiên KBNN có thặng dư và nộp về ngân sách 5.000 tỷ đồng”, ông Vinh nhấn mạnh.
Về công tác huy động vốn, tính đến 15/12, KBNN đã huy động được hơn 229.400 tỷ đồng, đạt số lượng phát hành. Lãi suất giảm so với năm 2018 là 0,2% và kỳ hạn dài hơn là xấp xỉ 1 năm.
Trước đó, khối lượng phát hành được giao đầu năm là 307 nghìn tỷ đồng, KBNN đã trình Bộ Tài chính điều chỉnh giảm nhiệm vụ huy động vốn trong năm 2019 nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí lãi vay cho NSNN.

TUẤN VIỆT