BizLIVE - Suốt từ tháng 7 đến nay VIB luôn là NHTM đứng cuối, từ dăm ba tỷ đồng tiền lãi đã giảm cho đến nay cũng đã lên được 35 tỷ đồng.
Năm 2021 sắp kết thúc, 16 ngân hàng đã thực hiện cam kết giảm lãi suất ra sao?
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả giảm lãi suất, giảm chi phí dịch vụ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Theo đó, tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ 15/7/2021 đến 30/11/2021 của 16 ngân hàng là khoảng 18.095 tỷ đồng, đạt 87,78% so với cam kết. 
Cụ thể, với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 5.176 tỷ đồng (đạt 90,8% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,41 triệu tỷ đồng cho gần 3,75 triệu khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 3.822 tỷ đồng (đạt 95,56% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,24 triệu tỷ đồng cho 236.864 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 3.382 tỷ đồng (đạt 93,94% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 1,31 triệu tỷ đồng cho 437.981 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 2.019 tỷ đồng (đạt 112,17% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,99 triệu tỷ đồng cho 834.397 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – MB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 612 tỷ đồng (đạt 40,94% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 120.862 tỷ đồng cho 104.359 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – SHB đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 357 tỷ đồng (đạt 104,09% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 137.950 tỷ đồng cho 37.248 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương – Techcombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 440 tỷ đồng (đạt 44% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là trên 84.151 tỷ đồng cho 2.222 khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 592 tỷ đồng (đạt 84,57% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 252.805 tỷ đồng cho 120.113 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng – VPBank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 478 tỷ đồng (đạt 79,65% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 190.164 tỷ đồng cho 267.724 khách hàng. 
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank đã giảm tổng số tiền lãi 221 tỷ đồng (đạt 100,85% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 39.197 tỷ đồng cho 26.981 khách hàng.
Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín – Sacombank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 285 tỷ đồng (đạt 63,34% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 94.124 tỷ đồng cho 62.167 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – HDBank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 199 tỷ đồng (đạt 48,46% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 48.998 tỷ đồng cho 17.607 khách hàng. 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải – MSB đã giảm tổng số tiền lãi 155 tỷ đồng (đạt 310% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 48.175 tỷ đồng cho 3.936 khách hàng.
Với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank, tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là 128,75 tỷ đồng (đạt 85,84% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 44.770 tỷ đồng cho 7.197 khách hàng.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank đã giảm tổng số tiền lãi cho khách hàng là 193 tỷ đồng (đạt 345,23% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 51.341 tỷ đồng cho 42.043 khách hàng. 
Ngân hàng TMCP Quốc tế - VIB đã giảm tổng số tiền lãi 35 tỷ đồng (đạt 87,06% so với cam kết); với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là 10.945 tỷ đồng cho 8.743 khách hàng.

LINH LINH