BizLIVE - Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
MSB chuẩn bị chia cổ tức 30%
Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ MSB sẽ được nâng lên 15.275 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã MSB) vừa thông qua triển khai tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.
Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nâng tổng số lượng lưu hành lên gần 1,53 tỷ cổ phiếu, tương đương 15.275 tỷ đồng vốn điều lệ
Nguồn sử dụng lấy từ lợi nhuận để chia cổ tức năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia, giá trị hơn 4.775 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán vào thời điểm 31/12/2020. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2021, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Lãnh đạo ngân hàng cho biết, việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III, đồng thời nâng cao năng lực tài chính để đầu tư vào các dự án chiến lược như ngân hàng số, thay mới core-banking, hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong trong giai đoạn 2021 – 2023. 
Được biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.100 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái và thực hiện 95% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. 
Tại thời điểm tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt ở mức hơn 183 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm, thực hiện 96% kế hoạch năm. Trong đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm đạt hơn 91 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,6%. Chỉ số ROAA và ROAE tương ứng đạt 2,08% và 20,9%.
Với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của 4 quý gần nhất khoảng 3.361 VNĐ, trên cơ sở mức giá đóng cửa MSB ngày 29/7/2021 đạt 29.200 đồng/cp, chỉ số PE của ngân hàng là gần 8,7 lần, thấp hơn PE trung bình các ngân hàng đang niêm yết.

LINH LINH