BizLIVE - Kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt hơn 4.100 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần với cùng kỳ năm trước.
MSB báo lợi nhuận 9 tháng gấp 2,5 lần cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải (mã MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với phần lớn các mảng đều ghi nhận tăng trưởng khả quan. 
Cụ thể, tổng thu nhập thuần của ngân hàng lũy kế 9 tháng đạt hơn 7.556 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt hơn 4.445 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MSB hết quý 3/2021 đạt 2.445, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn là nguồn thu từ hoạt động Bancas. 
CASA của ngân hàng đến hết quý 3 đạt 29.254 nghìn tỷ, chiếm tỷ lệ 31,09% trên tổng tiền gửi và ký quỹ.
Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt hơn 4.100 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần với cùng kỳ năm trước. Chỉ số ROAA và ROAE tính đến 30/9/2021 tương ứng đạt 2,15% và 20,98%.
Tính đến hết 30/9/2021, tổng tài sản của riêng MSB đạt hơn 195.000 tỷ, tăng hơn 10,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất của cả năm 2021. 
Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng đến cuối tháng 9/2021 đạt hơn 23%, ở mức 97.860 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, là một trong những ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng cao trong ba quý đầu năm.
Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, tỷ lệ nợ xấu của MSB vẫn duy trì ở mức thấp 1,31%, giảm so với mức 1,6% trong quý 2. Ngân hàng đã trích lập dự phòng 1.152 tỷ đồng cho các khoản vay khách hàng tính đến hết quý 3,  tăng 8,6% so với cuối quý 2, nâng cao mức độ an toàn vốn cho giai đoạn có nhiều rủi ro do dịch.
Vừa qua, ngân hàng cũng vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của MSB được kiểm soát ở mức 10,8%.
MSB cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 vào ngày 8/10/2021 và dự kiến cổ phiếu phát hành thêm sẽ được giao dịch trên HSX trong quý 4 này.

TRẦN THÚY