BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 80,57% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. 
Một ngân hàng báo lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng 409%
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Kiên Long – Kienlongbank (mã KLB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ kết 6 tháng đầu năm 2021. 
Theo đó, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt 60.328 tỷ đồng, tăng 5,32% so với cùng kỳ, hoàn thành 90,31% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động đạt 54.155 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ, hoàn thành 91,17% kế hoạch; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 36.188 tỷ đồng, tăng 4,24% so với cùng kỳ, hoàn thành 81,14% kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%. 
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank đạt 805,70 tỷ đồng, tăng 409,26% so với cùng kỳ, hoàn thành 80,57% kế hoạch năm 2021. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 80,57% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. 
Trước đó, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Kienlongbank đã được thông qua các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021 với tổng tài sản hợp nhất là 66.800 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động là 59.400 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng là 44.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 1.000 tỷ đồng. 
Hồi cuối tháng 3/2021, Kienlongbank đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm liên quan đến dư nợ các khoản vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB của ngân hàng Sacombank.
Đồng thời, ngân hàng cũng đã hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi dự thu này theo Quyết định số 2595/QĐ-NHNN ngày 18/12/2019 và các công văn khác có liên quan của Ngân hàng Nhà nước.
Được biết, số cổ phiếu STB đảm bảo cho khoản vay nói trên tại Kienlongbank lên tới 176 triệu cổ phiếu. Dư nợ có khả năng mất vốn liên quan đến khoản vay này là gần 1.900 tỷ đồng.

TRẦN THÚY