BizLIVE - Dù vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, ngân hàng vẫ hoàn thành 84,6% kế hoạch lợi nhuận năm.
Mạnh tay trích lập dự phòng, lợi nhuận quý 3 của ACB đi ngang
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3/2021 của ACB gấp tới 5 lần cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với phần lớn các mảng kinh doanh đều có tăng trưởng tốt. Trong đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi 4.520 tỷ đồng, tăng trưởng 24,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 14.150 tỷ đồng, tăng trưởng 39,2%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 29,3% trong quý 3, đạt 636 tỷ đồng, kéo lợi nhuận 9 tháng mảng này lên 2.147 tỷ đồng, tăng trưởng 66,6%.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lãi 206 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, mảng này đạt lợi nhuận 634 tỷ đồng, tăng trưởng 29,7%. 
Đáng chú ý, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng đột biến tới10,5 lần so với cùng kỳ, đạt 183 tỷ đồng trong quý 3. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ghi nhận 389 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ. Chứng khoán đầu tư cũng lãi mạnh trong quý qua với khoản lợi nhuận 92 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác lại giảm tới 62%, xuống còn 42 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động trong quý qua của ACB đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 30,2% trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp tới 5 lần cùng kỳ, đạt 820 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý 3/2021, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.616 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 8.968 tỷ đồng, tăng 39,9% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 84,6% kế hoạch lợi nhuận năm (10.602 tỷ đồng).
Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của ACB đạt 479,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8% lên 336,5 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 3,6%, lên 365,77 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng tài sản, hiện tổng nợ xấu nội bảng của ACB ở mức 2.822 tỷ đồng, tăng mạnh tới 53,4% so với đầu năm, chủ yếu tăng ở nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (tăng 201%) và nợ nghi ngờ (tăng 76,1%). Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của ACB theo đó đã tăng từ 0,59% hồi đầu năm lên 0,84% khi kết thúc quý 3/2021.

TRẦN THÚY