BizLIVE - Kết thúc quý 3/2021, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gấp tới 4,6 lần cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận quý 3/2021 của PGBank gấp gần 5 lần cùng kỳ nhờ đâu?
Nhờ việc giảm mạnh trích lập dự phòng đã giúp PGBank lội ngược dòng trong quý 3/2021.
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa công bố BCTC quý 3/2021 với lợi nhuận trước thuế gấp tới 4,6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 97 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 272 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và hoàn thành 87,7% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.
Nhìn chung các mảng hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng kỳ qua có chiều hướng đi xuống với tổng thu nhập trong riêng quý 3 ở mức 235 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 807 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Trong đó, mảng tín dụng vẫn là hoạt động chính, mang lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng với khoản thu nhập lãi thuần 203 tỷ đồng trong quý 3/2021, giảm 18,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận từ mảng tín dụng đạt 737 tỷ đồng, tăng 13,6%.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,5% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên gần 23 tỷ đồng, tăng 56%. Lợi nhuận mảng kinh doanh ngoại hối giảm 33%, xuống còn 4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận mảng này đạt gần 15 tỷ đồng, giảm 50,7% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận mảng mua bán chứng khoán đầu tư đạt 57 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 58% trong khi hoạt động khác ghi nhận lỗ hơn 24 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước mảng này lãi tới hơn 111 tỷ đồng.
Tổng thu nhập giảm tới 24,4% trong khi chi phí hoạt động trong quý 3 của PGBank chỉ giảm nhẹ 6,4% so với cùng kỳ, ở mức 141 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ ghi nhận 95 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, nhờ việc được hoàn nhập gần 2 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng phải trích lập tới gần 140 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận quý 3 của ngân hàng “lội ngược dòng” gấp tới 4,6 lần cùng kỳ năm trước, đạt 97 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng của ngân hàng ở mức 93 tỷ đồng, giảm tới 63% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt 272 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản PGBank tăng nhẹ 2% so với đầu năm, lên 36.793 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 10%, còn 570 tỷ đồng, tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD) khác tăng 12%, 6.574 tỷ đồng.
Cho vay khách hàng không có nhiều biến động, ở mức 25.695 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng ở mức 26.803 tỷ đồng, giảm 6,7% so với đầu năm trong khi tiền gửi của các TCTD khác tăng 49% lên 4.224 tỷ đồng.
Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 9, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 13% so với đầu năm, lên 708 tỷ đồng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng theo đó đã tăng từ 2,44% hồi đầu năm lên 2,75% khi kết thúc tháng 9/2021.

TRẦN THÚY