BizLIVE - Với những gì đạt được trong 6 tháng đầu năm, ABBank đã hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận năm; mặc dù vậy các chỉ tiêu về tổng tài sản, tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng huy động vẫn còn nằm cách rất xa so với kế hoạch đề ra.
Lợi nhuận ABBank tăng mạnh nhưng tổng tài sản và tiền gửi khách hàng đều giảm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP An Bình – ABBank (mã ABB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021.
Theo đó, đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 113,13 nghìn tỷ đồng, giảm 2,78% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi và cho vay tại các TCTD khác giảm tới 14,6%, xuống còn 24,3 nghìn tỷ đồng, kinh doanh chứng khoán giảm 29,4%, xuống còn 1.413 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng 5,86% so với đầu năm.
Đáng chú ý, tiền gửi của khách hàng giảm mạnh tới 7,41% so với đầu năm, xuống còn 67,1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi của ngân hàng theo đó ở mức khá cao, hơn 100%.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/6, ABBank đang có 1.556 tỷ đồng nợ xấu, tăng 17,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh tới 90% lên 396 tỷ đồng trong khi nợ có khả năng mất vốn cũng tăng 39% lên 866 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện ở mức 2,32%/cho vay, tăng so với mức 2,09% hồi đầu năm.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cho thấy, phần lớn các mảng trong kỳ của ngân hàng đều có sự tăng trưởng khá tốt. Trong đó, hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò trụ cột khi mang về cho ngân hàng khoản thu nhập lãi thuần 1.429 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. 
Đứng thứ hai là mảng kinh doanh ngoại hối với khoản lãi thuần 431 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ mang về cho ngân hàng 139 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp đôi cùng kỳ.
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận 152 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái mục này không ghi nhận lợi nhuận. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng gấp 3 lần, đạt 135 tỷ đồng. 
Riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh tới 91%, còn gần 23 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 796 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 43,3%, lêm gần 321 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, ABBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.191 tỷ đồng, tăng 88,2% so với con số đạt được cùng kỳ năm trước.
Năm 2021, ABBank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020; Huy động từ thị trường 1 đạt 87.112 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; Dư nợ tín dụng đạt 81.655 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả đạt được trong năm 2020.
Như vậy, với những gì đạt được trong 6 tháng đầu năm, ABBank đã hoàn thành 60,4% kế hoạch lợi nhuận năm, mặc dù vậy, các chỉ tiêu về tổng tài sản, tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng huy động vẫn còn nằm cách rất xa so với kế hoạch đề ra.

TRẦN THÚY