BizLIVE - Đến hết tháng 1/2020, HNX đã tổ chức được 12 đợt đấu thầu Trái phiếu Chính phủ (TPCP), huy động được tổng cộng 9.526 tỷ đồng trái phiếu, giảm 15,3% so với tháng 12/2019.
Lãi suất trúng thầu TPCP giảm mạnh tất cả các kỳ hạn
Tổng giá trị niêm yết TPCP tính đến hết tháng 01/2020 đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng.
Trong đó 100% trái phiếu huy động được do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 1 đạt 79,4%. Khối lượng đặt thầu tháng 1 gấp 3,9 lần khối lượng gọi thầu.
Về lãi suất, so với cuối 2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 1/2020 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,6-1,71%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 7 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 1,71%/năm.
Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1/2020, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.458 tỷ đồng/phiên, giảm 0,08% so với tháng trước. Giá trị giao dịch Repos đạt 39% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 13,3% so với tháng trước.
Lãi suất trúng thầu TPCP giảm trên tất cả các kỳ hạn. Nguồn BTC
Theo đó, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 833 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 98 nghìn tỷ đồng, giảm 10% về giá trị so với tháng trước.
Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 565 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 62,6 nghìn tỷ đồng, giảm 30% về giá trị so với tháng trước.
Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,6 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repos của NĐTNN. Như vậy tháng 1/2020 NĐTNN mua ròng 700 tỷ đồng.
Như vậy, tổng giá trị niêm yết TPCP tính đến hết tháng 01/2020 đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng.

TUẤN VIỆT