BizLIVE - Khối ngân hàng tư nhân đã vượt qua khối ngân hàng thương mại nhà nước ở hàng loạt các chỉ tiêu quan trọng như tổng tài sản, vốn điều lệ, vốn tự có, tỷ lệ an toàn vốn…
Khối ngân hàng tư nhân đã vượt xa khối ngân hàng nhà nước ở hầu hết chỉ tiêu
Ảnh minh họa.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cập nhật một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối tháng 12/2020.
Theo đó, tính đến 31/12/2020, tổng tài sản có toàn hệ thống các TCTD đã đạt gần 14,02 triệu tỷ đồng, tăng 11,45% so với cuối năm trước.
Trong đó, tổng tài sản có của khối ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, vượt khá xa tổng tài sản có của khối NHTM nhà nước (gồm AgriBank, VietinBank, Vietcombank, BIDV, Ngân hàng Xây dựng, Dầu khí Toàn cầu, Đại Dương).
Cụ thể, tổng tài sản có của nhóm này đến cuối tháng 12 đã lên tới 6,053 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,13% so với cuối năm trước, chiếm 43,17% tổng tài sản toàn hệ thống trong khi tổng tài sản của nhóm NHTM nhà nước chỉ tăng 6,47% trong năm qua, lên 5,79 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,3%.
Vốn điều lệ toàn hệ thống các TCTD tăng 7,89% so với cuối năm trước, lên 660,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn điều lệ tại các NHTM nhà nước gần như không đổi, ở mức 155,27 nghìn tỷ đồng.

Thống kê một số chỉ tiêu cơ bản của hệ thống ngân hàng đến cuối tháng 12/2020.  

Riêng vốn điều lệ của nhóm NHTMCP tăng tới 11,39%, lên 317,1 nghìn tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng tới 8,71%, lên gần 131,3 nghìn tỷ đồng.
Như vậy, về tổng quan, nền vốn của khối NHTMCP tư nhân đã khoảng gấp đôi khối NHTMNN. Và ngược lại, điều này cũng cho thấy khối NHTMNN có quy mô vốn mỏng hơn nhiều nhưng đang gánh và bao một quy mô tổng tài sản rất lớn.
Nhóm công ty tài chính, cho thuê ghi nhận vốn điều lệ tăng trưởng mạnh nhất trong năm qua với mức tăng 14,17%, lên 30,55 nghìn tỷ đồng.
Dữ liệu do NHNN công bố cũng cho thấy, vốn tự có của nhóm ngân hàng áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN tính đến cuối tháng 12 ở mức 872,7 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 11,41%. Trong đó, vốn tự có của nhóm NHTMCP ở mức gần 458,3 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với nhóm NHTM nhà nước. CAR của nhóm này ở mức 10,87%, vượt trội so với mức 8,94% của nhóm NHTM nhà nước.
Vốn tự có của nhóm áp dụng Thông tư 22/2019/TT-NHNN là 282,86 nghìn tỷ đồng, CAR ở mức 10,41% và vốn tự có của nhóm áp dụng Thông tư 36/2014/TT-NHNN (công ty tài chính, cho thuê tài chính) là 44,18 nghìn tỷ đồng và CAR là 19,03%.
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống cập nhật đến cuối tháng 12/2020 ở mức khá thấp là 25,79%; tiếp tục giảm so với mức 27,35% hồi cuối năm 2019, cũng như nằm rất sâu dưới ngưỡng cho phép hiện nay là 40%.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, tỷ lệ trên ở mức thấp do tính bình quân với tham số kéo xuống bởi nhóm ngân hàng nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do nhóm này không dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. 
Trong khi đó, tỷ lệ này tại các NHTMNN là 29,88% và NHTMCP tư nhân là 28,18%; tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính là 35,52%.
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi toàn hệ thống theo con số cập nhật mới nhất là 71,93%; trong đó, tỷ lệ này của nhóm NHTMNN là 81,97%, của nhóm NHTMCP là 70,52%, nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài là 36,28%.
Về khả năng sinh lời của các nhà băng, số liệu cập nhật đến hết quý 3/2020 cho thấy, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) cao nhất thuộc về nhóm công ty tài chính, cho thuê với 2,19%, đứng thứ hai là Ngân hàng Chính sách xã hội (0,99%) và quỹ tín dụng nhân dân với ROA đạt 0,87%.
ROA của nhóm NHTMNN ở mức khá thấp, đạt 0,66%, chỉ đứng trên Ngân hàng Hợp tác xã (0,24%) và thấp hơn ROA trung bình của toàn hệ thống là 0,75%. ROA của nhóm NHTMCP nhỉnh hơn khi đạt 0,78%.
Đối với chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), nhóm Quỹ tín dụng nhân dân đang dẫn đầu với 13,34%, tiếp đến là khối NHTMNN với mức 11,13%. ROE của khối NHTMCP ở mức 9,73%, cao hơn mức trung bình toàn ngành là 9,09%.

TRẦN THÚY