BizLIVE - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).
HOSE nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng VIB
VIB chính thức đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo đó, ngày 31/8, VIB với vốn điều lệ hơn 9.244 tỷ đồng đã đăng ký niêm yết hơn 924 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên của VIB hồi cuối tháng 6 đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Năm 2019, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.082 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018 và hoàn thành 120% kế hoạch. Tổng tài sản tăng 33% so với năm 2018. Huy động vốn tăng 47%, đạt 110% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,68% so với mức 2,19% năm 2018.

Năm 2020, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 10%, đạt 4.500 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 24%, đạt 164.408 tỷ đồng; huy động vốn tăng 19%, đạt 166.120 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tổng tài sản tăng 20%, đạt 222.000 tỷ đồng.

Năm nay, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ từ mức hơn 9.244 tỷ đồng lên mức 11.093 tỷ đồng. Thời gian tăng vốn trước 31/12/2020 bằng phương thức chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế.

Với nguồn vốn tăng thêm, VIB dự kiến sẽ dành phần lớn (1.349 tỷ đồng) để tăng cường cấp tín dụng; 300 tỷ cho đầu tư tài sản thanh khoản; 100 tỷ đồng để nâng cấp mạng lưới chi nhánh và 100 tỷ đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm và năng lực quản trị rủi ro.

Theo báo cáo tài chính quý II/2020, kết thúc 6 tháng đầu năm, VIB đạt lợi nhuận trước thuế ở mức 2.356 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140.000 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,96%.

HUYỀN TRÂM