Chủ hụi kê tên khống hàng chục phần hụi và tự ý lấy tên hụi viên để hốt gần 4,6 tỷ đồng.
Hàng chục người sống dở chết dở vì chủ hụi U70 chiếm đoạt gần 4,6 tỷ
Bà Yến lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra, năm 2006, bà Yến đứng ra làm chủ hụi. Lúc đầu là các dây hụi ngày, hụi tháng có giá trị 500.000 đồng. Đến năm 2017, bà Yến tiếp tục mở nhiều dây hụi tháng có giá trị từ 1-3 triệu đồng, mỗi dây có 15 phần hụi và rủ nhiều hộ dân tại thị trấn Càng Long tham gia.
Ngày 15/-5 vừa qua, nhiều hụi viên chưng hửng khi bà Yến tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm này, bà Yến còn 69 dây hụi chưa kết thúc với 1.035 phần hụi. Trong số các dây hụi đã kết thúc, bà Yến đã kê tên khống 33 phần hụi và tự ý lấy tên hụi viên để hốt 124 phần hụi, tổng số tiền chiếm đoạt gần 4,6 tỷ đồng.

Theo Người lao động