BizLIVE -
Huy động tiền gửi của khách hàng là một trong những chỉ tiêu khả quan nhất tại BacABank nửa đầu năm 2021, khi tăng trưởng 5,2%.
Giảm mạnh chi phí dự phòng, BacABank đã hoàn thành 62,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Bắc Á - BacABank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2021.
Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức gần 111,3 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 1,63%, xuống còn 78,14 nghìn tỷ đồng, chứng khoán đầu tư giảm 12,2%, xuống 11,6 nghìn tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các TCTD khác giảm tới 40,4% so với đầu năm.
Huy động tiền gửi của khách hàng đến cuối tháng 6/2021 đạt 90,9 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,2% so với đầu năm.
Về chất lượng tín dụng, tại ngày 30/6/2021, ngân hàng đang có 641 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hiện ở mức khá thấp, 0,82%/tổng dư nợ cho vay.
Về hoạt động kinh doanh, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản lãi thuần 1.029 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ không có nhiều biến động, quanh mức 36 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 36,4%, lên 30 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối vẫn ghi nhận lỗ gần 11 tỷ đồng, dù giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ hoạt động khác giảm 45%, còn 11 tỷ đồng.
Theo đó, tổng thu nhập hoạt động trong kỳ của ngân hàng đạt 1.094 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của Bac A Bank ở mức hơn 602 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chỉ đạt 492 tỷ đồng, giảm 4,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, nhờ cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tới 62,4%, xuống còn gần 61 tỷ đồng nên kết thúc 6 tháng đầu năm, Bac A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 435 tỷ đồng, tăng trưởng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.
Với kết quả này, BacABank đã hoàn thành 62,4% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021 (700 tỷ đồng).

TRẦN THÚY