BizLIVE -
Chính sách này tiếp tục nằm trong hướng thực hiện "gói" giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Giảm 50% phí xử lý vụ việc cạnh tranh
Ảnh minh họa.
Ngày 15/6,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC để giảm 50% phí của một số thủ tục, lĩnh vực trong xử lý vụ việc cạnh tranh.
Việc ban hành thông tư này tiếp tục nằm trong hướng thực hiện "gói" giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Theo đó, kể từ ngày 27/7 tới hết ngày 31/12/2020, người có yêu cầu độc lập tham gia trong các vụ việc cạnh tranh với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (theo quy định tại Điều 72 Luật Cạnh tranh); và người nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (theo quy định tại Điều 16 Luật Cạnh tranh) sẽ được giảm tới 50% mức thu theo Điều 4 quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
Cụ thể: Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ là 5.000.000 đồng/vụ việc; Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh sẽ là 25.000.000 đồng/hồ sơ.

Điều 4, Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016
Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu trên sẽ trở lại quy định theo Điều 4 quy định tại Thông tư số 251/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
Thời gian qua, trong gói những giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành nhiều thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh.
Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 54, 56 và 57/TT-BTC hỗ trợ giảm phí từ 20 - 50% đối với một số dịch vụ trong 3 lĩnh vực: xác minh giấy tờ, tài liệu; trồng trọt và giống cây lâm nghiệp và  cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí.
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 43, 44, 45/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong các lĩnh vực cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm; thành lập sở giao dịch hàng hoá và đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Ngày 5/5, Bộ Tài Chính đã ban hành liên tiếp 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC giảm 20-50% phí, lệ phí đối đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng; Du lịch; Tài nguyên nước và khai thác dữ liệu thủy văn.

TUẤN VIỆT