BizLIVE -
Thông tư có hiệu lực từ 22/6 tới hết năm. Từ ngày 01/01/2021, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại như mức trước ngày 22/6..
Giảm 50% phí kiểm định phòng cháy, chữa cháy và cấp căn cước công dân
Ảnh minh họa.

Ngày 22/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC với quy định mới về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.
Theo đó, kể từ ngày 22/6 đến hết ngày 31/12/2020, tất cả các dịch vụ trên đều được giảm 50% mức phí, lệ phí so với quy định hiện hành.
Cụ thể, với phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy: Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục I, Mục II, Điểm 2 Mục VI, Mục VII, Mục VIII, Mục IX Phần A và Phần B Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Đồng thời, giảm 50% mức thu phí quy định tại Mục III, Mục IV, Mục V, Điểm 1 Mục VI Phần A Điều 1 Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017.
Đối với phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy: Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy sẽ chỉ phải nộp bằng 50% mức thu phí quy định tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.
Đối với lệ phí cấp Căn cước công dân: Tất cả các công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân cũng được giảm 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.
Thời gian qua, trong gói những giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành nhiều thông tư giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh.
Ngày 15/6,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC để giảm 50% phí của một số thủ tục, lĩnh vực trong xử lý vụ việc cạnh tranh.
Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 54, 56 và 57/TT-BTC hỗ trợ giảm phí từ 20 - 50% đối với một số dịch vụ trong 3 lĩnh vực: xác minh giấy tờ, tài liệu; trồng trọt và giống cây lâm nghiệp và  cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí.
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 43, 44, 45/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong các lĩnh vực cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm; thành lập sở giao dịch hàng hoá và đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Ngày 5/5, Bộ Tài Chính đã ban hành liên tiếp 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC giảm 20-50% phí, lệ phí đối đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng; Du lịch; Tài nguyên nước và khai thác dữ liệu thủy văn.

TUẤN VIỆT