BizLIVE - Quyết định này nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,...
Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng
Việc giảm phí giao dịch sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/6/2022
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 13/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN về biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước.
Trong đó, nội dung bổ sung đáng chú ý là giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tại biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN được ban hành kèm theo Thông tư 13 trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/6/2022.
Thông tư này cũng bãi bỏ Thông tư số 19/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26 của NHNN ban hành biểu phí dịch vụ thanh, toán qua NHNN. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ 1/9,
Theo NHNN, việc ban hành Thông tư 13/2021 nhằm tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022.
Trước đó, đầu tháng 8/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã giảm từ 50% đến 75% phí dịch vụ chuyển mạch và bù trừ so với mức phí hiện hành.

LINH LINH