BizLIVE -
Kể từ 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được điều chỉnh giảm 10% so với quy định hiện hành.
Giảm 10% mức phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Ảnh minh họa.
Ngày 12/8/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo đó, kể từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí thẩm định như: Cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với mức phí quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC.
Kể từ ngày 01/01/2021, việc nộp các loại phí trên sẽ tiếp tục được áp dụng theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC.
Ngoài ra, Thông tư số 75/2020/TT-BTC cũng đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 trong Thông tư số 279/2016/TT-BTC như sau: Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. Nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Trước thời điểm ban hành Thông tư số 75/2020 hai ngày, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC, giảm từ 10 – 30% mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ quy định từ 10/8/2020 đến hết năm 2020.
Thời gian qua, trong gói những giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính cũng đã nhiều lần ban hành những thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí trong một số lĩnh vực khác nhau .

Ngày 22/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC, giảm 50% phí kiểm định phòng cháy, chữa cháy và cấp căn cước công dân tới hết năm 2020.
Ngày 15/6,  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BTC để giảm 50% phí của một số thủ tục, lĩnh vực trong xử lý vụ việc cạnh tranh.
Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 54, 56 và 57/TT-BTC hỗ trợ giảm phí từ 20 - 50% đối với một số dịch vụ trong 3 lĩnh vực: xác minh giấy tờ, tài liệu; trồng trọt và giống cây lâm nghiệp và  cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí.
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.
Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành liên tiếp 03 thông tư số 43, 44, 45/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong các lĩnh vực cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm; thành lập sở giao dịch hàng hoá và đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Ngày 5/5, Bộ Tài Chính đã ban hành liên tiếp 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC giảm 20-50% phí, lệ phí đối đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng; Du lịch; Tài nguyên nước và khai thác dữ liệu thủy văn.

TUẤN VIỆT