BizLIVE - Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3/2020 của Ngân hàng Xuất nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) dự kiến diễn ra vào ngày 17/8 tại Hà Nội đã bị hoãn.
Eximbank hoãn đại hội đồng cổ đông lần 3
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Eximbank vừa ban hành Nghị quyết số 407/2020/EIB/NQ-HĐQT quyết nghị việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ ba tại Hà Nội (dự kiến khai mạc vào 09h ngày 17/08/2020).
Lý do của việc hoãn đại hội là nhằm chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
"ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 lần thứ ba sẽ được triệu tập vào thời điểm thích hợp, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chính quyền tại địa phương mà Eximbank sẽ tổ chức đại hội. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định”, nghị quyết nêu.
Trước đó, cuối tháng 7/2020, với sự trở lại của các ca nhiễn Covid-19 trong cộng đồng, nhà băng có hội sở tại TP.HCM này đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức đại hội ra thủ đô Hà Nội.
Tại lần tổ chức ngày 29/7, đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank đã không thể tổ chức do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
Trước nữa, ngày 30/6, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2019 và đại hội cổ đông thường niên 2020 trong cùng một ngày nhưng cũng không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

HỒNG VINH