BizLIVE - Trong đó, kỳ hạn 10 năm và 15 năm có khối lượng phát hành nhiều nhất, chiếm tới 70% tổng khối lượng phát hành trong quý 2.
Kho bạc Nhà nước vừa có thông báo về kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) trong quý 2/2021 thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội(HNX).

Theo đó, trong quý 2 Kho bạc Nhà nước dự kiến sẽ phát hành TPCP với tổng mức phát hành là 100.000 tỷ đồng (bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Khối lượng dự kiến cụ thể cho từng kỳ hạn: kỳ hạn 5 năm là 10.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm là 4.000 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 15 năm là 35.000 tỷ đồng; kỳ hạn 20 năm là 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm là 8.000 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Trước đó, tại quý 1/2021, tổng khối lượng huy động vốn thông qua phát hành TPCP đã đạt 39.205 tỷ đồng (bao gồm 13.498 tỷ đồng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội), bằng 11,2% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Được biết, kỳ hạn TPCP phát hành bình quân năm 2021 là 13,22 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,22%/năm; kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 8,54 năm.

Năm 2020, với 193 đợt phát hành TPCP thành công, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 323.952 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch điều chỉnh của năm.
Là một năm chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ, với tâm điểm là đại dịch COVID-19 bùng phát, tuy nhiên năm 2020 quy mô và thanh khoản trên thị trường TPCP vẫn tiếp tục tăng trưởng. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.270 tỷ đồng/phiên, tăng 13,73% so với năm 2019. Quy mô niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31/12/2020 đạt hơn 1,35 triệu tỷ đồng, tăng 17,39% so với năm 2019.
Gần 324 nghìn tỷ đồng được huy động qua phát hành TPCP trong năm 2020

TUẤN VIỆT