BizLIVE - Thủ tướng phê duyệt danh mục thoái vốn hoặc chuyển giao, với các mốc trước 31/8, 30/11 và 31/12.
Dồn thoái vốn nhà nước tại 124 doanh nghiệp năm nay, lượng lớn chuyển sang 2021-2025
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Theo danh mục này, có 120 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.

Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu phải thoái vốn trước ngày 30/11/2020. Nếu các doanh nghiệp trên không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trước 31/12/2020.

4 doanh nghiệp trên đều trực thuộc Bộ Xây dựng gồm: Tổng CTCP Sông Hồng, Tổng CTCP Xây dựng Hà Nội, Tổng CTCP Xây dựng số 1, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Theo kế hoạch, có 14 doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn, hoàn thành chuyển giao trước 31/8. Một số doanh nghiệp nổi bật là Tổng CTCP xây dựng công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương), CTCP Xây dựng và Nhập khẩu Tổng hợp (Bộ Công Thương), CTCP Nông thổ sản Việt Nam (Bộ Công Thương), Tổng CTCP Rượu – Bia – Nước giải khát Sài Gòn (Bộ Công Thương), CTCP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)…
Đáng chú ý, có gần 70 doanh nghiệp trong Danh mục dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát gồm: 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp này sẽ được chuyển sang Danh mục doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025.
Việc thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP.HCM, SCIC; Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam; CTCP Đầu tư Tháp truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp chưa được liệt kê tại Quyết định này sẽ được thực hiện theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Các lãnh đạo cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/7/2020 để xem xét, quyết định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng kết tình hình thực hiện; xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý IV/2020.
Quyết định này được ban hành nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu, công đoạn then chốt của nền kinh tế.

TUẤN VIỆT