BizLIVE - Năm 2017, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với kết quả đạt được trong năm 2016, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại tăng tới 33%, đạt 87 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ PVcomBank: Cố gắng năm 2020 sẽ niêm yết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 PVcomBank
Sáng nay (30/6), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt hơn 65 tỷ đồng, xử lý thu hồi hơn 915 tỷ đồng
Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, tính đến năm 2016, số dư huy động vốn của ngân hàng đạt 87.053 tỷ đồng, tăng trưởng 26% trogn khi dư nợ cho vay cũng tăng 24,2%, đạt 49.918 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu của năm 2016 của ngân hàng là 1,38%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại ngày 31/12/2016 là 11%. Vốn điều lệ vẫn ở mức 9.000 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2016, doanh thu của ngân hàng đạt 6.746 tỷ đồng, vượt 23%, lợi nhuận trước thuế là 65,4 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch năm.
Nói về kết quả đạt được trong năm 2016, lãnh đạo ngân hàng cho biết, do trong năm PVcomBank đã tập trung triển khai các mục tiêu tại Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, quá trình tái cơ cấu đòi hỏi nhiều nguồn lực cần được bổ sung và các nỗ lực phải được triển khai đồng bộ nên ngân hàng chưa thể tập trung toàn lực vào việc tăng trưởng nhanh các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận.
Về kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu PVcomBank, bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc khối vận hành ngân hàng cho biết, theo đề án tái cơ cấu PVcomBank giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVcomBank tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm là tái cấu trúc danh mục tín dụng; tái cấu trúc danh mục đầu tư và hoàn thiện & nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo phát triển ổn định và có kết cấu tài sản an toàn.
Về tái cấu trúc danh mục tín dụng, tại thời điểm 31/12/2016, dư nợ tín dụng của PVcomBank đạt mức tăng trưởng 25% so với 2015. Ngân hàng đã thực hiện cơ cấu 27/81 khoản thuộc Danh mục tín dụng tái cấu trúc với tổng giá trị cơ cấu đạt 5.795 tỷ đồng, tương đương 38,3% giá trị Danh mục.
Về tình hình thu nợ, ngân hàng đã thu được 1.229 tỷ đồng, đến 30/04/2017, giá trị thu hồi nợ lũy kế đạt 1.890 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2016, giá trị bán nợ cho VAMC đạt 3.468 tỷ đồng.
Về tái cấu trúc danh mục đầu tư, theo kế hoạch tại Đề án tái cấu trúc, PVcomBank duy trì số dư đầu tư trực tiếp tại 31/12/2016 là 5.441 tỷ đồng. Thực tế tại thời điểm 31/12/2016, số dư đầu tư của PVcomBank là 5.411 tỷ đồng. Tổng giá trị cơ cấu trong năm 2016 là 271,17 tỷ đồng trong đó chuyển nhượng được 253,67 tỷ đồng giá trị đầu tư cổ phiếu OTC và 17,5 tỷ giá trị đầu tư cổ phiếu niêm yết đạt 100% kế hoạch theo Đề án tái cơ cấu.
Kế hoạch lợi nhuận tăng 33%
Sang năm 2017, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với kểt quả đạt được trong năm 2016, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế dự kiến lại tăng tới 33%, đạt 87 tỷ đồng.
Bổ sung 2 thành viên HĐQT
Cũng tại đại hội, HĐQT trình cổ đông phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Linh, do ông Linh có đơn xin từ nhiệm. Đồng thời, bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là ông Nguyễn Hoàng Nam (Tổng giám đốc PVcomBank) và ông Ngô Ngọc Quang (Phó Tổng giám đốc PVcomBank).
Thảo luận
Xin ban lãnh đạo cho biết, khi nào ngân hàng có kế hoạch niêm yết, kế hoạch chia cổ tức của ngân hàng như thế nào? Ngân hàng đã thực hiện tái cấu trúc đến đâu? Quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ được bảo vệ như thế nào?
Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT PVcomBank: Trong thời gian vừa qua, mục tiêu của đề án tái cấu trúc chính là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông. Mục tiêu là sau từ 3-5 năm, ngân hàng sẽ dẫn trở về hoạt động ổn định, bảo vệ vốn đầu tư. 
Tuy nhiên, chúng ta cũnng phải nhìn nhận, từ lúc ngân hàng hợp nhất từ công ty tài chính – mô hình hoạt động rủi ro, cùng với khó khăn chung của ngành ngân hàng, cổ phiếu bị rớt giá mạnh.  Sau đó, khi nhận sáp nhập WesternBank, chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này ngân hàng đã hoạt động ổn định.
Trước đó có thời điểm ngân hàng có khoảng 100 chi nhánh ở tình trạng không hoạt động, trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã cố gắng đưa các chi nhánh trở lại hoạt động bình thường.
Về thời hạn niêm yết, trong đề án tái cấu trúc có đặt mục tiêu sau năm 2020 ngân hàng sẽ cố gắng mới niêm yết. Và cũng theo đề án, ngân hàng sẽ không được chia cổ tức dưới bất kỳ hình thức nào.
Lợi nhuận thì thấp nhưng thù lao của HĐQT lên tới gần 1 tỷ, như vậy có quá cao?
Tôi và 1 số đại diện vốn PVN nhận thù lao trên nghị định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rất thấp, chỉ từ 26-28 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, thù lao của các thành viên còn lại cũng chỉ bằng 3/10 các ngân hàng khác, chỉ đủ duy trì cuộc sống một cách bình thường.

TRẦN THÚY