BizLIVE - Theo dự kiến, mức điều chỉnh sẽ nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được lên mức 11 triệu đồng/tháng, mức tương ứng giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa gửi công văn lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) của thuế thu nhập cá nhân  (TNCN) để hoàn chỉnh hồ sơ và trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13: “Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.
Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với thời điểm 01/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%.
Như vậy, căn cứ quy định của Luật số 26/2012/QH13, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức GTGC của thuế TNCN. Do đó, Bộ Tài chính xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân để trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Theo dự kiến, mức điều chỉnh sẽ nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được lên mức 11 triệu đồng/tháng, mức tương ứng giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng .
Đánh giá về tác động của việc việc điều chỉnh mức GTGC của thuế TNCN, Bộ Tài chính cho biết, với mức giảm trừ này sẽ hỗ trợ lớn cho mọi đối tượng nộp thuế. Việc điều chỉnh nâng mức GTGC sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2013. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao.
"Đối với xã hội, việc điều chỉnh tăng mức GTGC sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu chính sách động viên hợp lý, công bằng, góp phần nâng cao đời sống của người nộp thuế, tạo động lực khuyến khích mọi cá nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng; đảm bảo chính sách đơn giản, rõ ràng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế, tính tuân thủ pháp luật về thuế. Việc nâng mức GTGC cũng góp phần điều tiết hợp lý thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội", Bộ Tài chính cho biết.
Về hụt thu ngân sách, dự kiến khoản thu từ thuế TNCN nộp vào NSNN sẽ giảm khoảng 10.300 tỷ đồng/năm. Mức giảm này tương đương khoảng 13% số thu ngân sách từ thuế TNCN năm 2019.
Về thời điểm áp dụng, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án điều chỉnh mức GTGC nêu trên sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Với trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức GTGC cũ (9 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế TNCN phải nộp theo mức GTGC mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.
Theo dữ liệu của ngành thuế, trong năm 2019, số lượng người nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đạt khoảng 6,89 triệu người với tổng số thu NSNN đạt trên 79.219 tỷ đồng. Nếu áp dụng mức giảm trừ theo mức mới cho mỗi người phụ thuộc thì một phần lớn số người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế. Tương tự những người nộp thuế ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế phải nộp, qua đó dự kiến giảm thu NSNN xuống còn khoảng 68.921 tỷ đồng. 
Thuế TNCN ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong cơ cấu thu NSNN. Nếu như năm 2013, thuế TNCN mới đóng góp 47.000 tỷ đồng cho ngân sách thì 2018 đã tăng lên gần 97.000 tỷ đồng năm 2018. và đạt hơn 113.000 tỷ đồng vào năm 2019.

TUẤN VIỆT