BizLIVE - Kiểm toán CPA Việt Nam đã ra báo cáo tài chính kiểm toán cho CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) với kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 49% trước kiểm toán.
CII nói gì về khoản lợi nhuận sau kiểm toán 2019 giảm hơn 50%?
Ảnh minh họa.
Cụ thể, sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.072,25 tỷ đồng xuống 521,85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 73% xuống chỉ còn 195,84 tỷ đồng.
CII giải thích về sự khác biệt trong báo cáo tự lập của công ty so với báo cáo kiểm toán đến từ quan điểm hạch toán của Công ty khiến Doanh thu tăng và Chi phí giảm.
Kiểm toán không đồng ý với việc CII hạch toán sớm doanh thu từ các thương vụ Công ty đã ký hợp đồng. Thủ tục xác định giá bán, giá vốn cho các thương vụ này kết thúc vào đầu năm 2020 trước thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành. CII chưa ghi nhận trong 2019 sẽ hạch toán tháng 1/2020 hoặc năm kế tiếp.
Trong khi đó về chi phí, Công ty lại chưa ghi nhận chi phí liên quan đến mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho Rhino AM từ Hàn Quốc có thể phát sinh trong 7/2020. Công ty cho rằng nghiệp vụ mua bán này chưa chắc xảy ra nên tại quý IV/2019 không hạch toán chi phí khoản thanh toán thêm phát sinh do mua lại.
Ngoài ra, BCTC kiểm toán còn nhấn mạnh một số khoản liên quan đến cho vay Công ty Tuấn Lộc để góp vốn BOT Trung Lương Mỹ Thuận và chi phí đến bù thiệt hại tại Chung cư Carina.
Cụ thể, CII đã cho Tuấn Lộc vay 715 tỷ đồng để góp vốn BOT Trung Lương Mỹ Thuận. Theo thỏa thuận, dự án hoàn thành, Tuấn Lộc sẽ chuyển nhượng lại cổ phần tại dự án. Dự án đã gặp khó khăn trong triển khai nhiều năm và phải tới ngày 4/12/2019, dự án mới được giải ngân số tiền 1.390 tỷ đồng trên 2.186 tỷ đồng vốn Ngân sách Nhà nước.
Doanh nghiệp đang triển khai đẩy nhanh tiến độ mục tiêu hoàn thành vào quý II/2021, điều chỉnh một số hạng mục đảm bảo thông tuyến cuối năm 2020, CII đã không xem xét trích lập dự phòng các khoản nợ cho vay này.
Với Chung cư Carina, dự án do Công ty Hùng Thanh, công ty con của NBB- CII nắm quyền kiểm soát từ 9/4/2019. Công ty Hùng Thanh đã tạm chi đền bù thiệt hại và khắc phục hậu quả 103,93 tỷ đồng cho sự cố hỏa hoạn. Tại ngày nắm quyền kiểm soát do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra nên CII chưa thể xác định giá trị hợp lý của khoản công nợ tiềm tàng để làm cơ sở xác định giá trị hợp lý của tài sản thuần khi hợp nhất NBB.

MAI HƯƠNG