BizLIVE -
Dự kiến, sẽ có hơn 1 triệu người dân đang đóng thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế ở kỳ tính thuế năm 2020, giảm thu ngân sách mỗi năm khoảng 10.300 tỷ đồng.
Chính thức nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng từ 1/7
Ảnh minh họa.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ được nâng từ 9 triệu đồng hiện nay lên mức 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế, điều chỉnh tăng từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc kể từ ngày 1/7/2020.
Như vậy, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo quy định tại Nghị quyết này.
Theo quy định mới này, trong năm 2020, trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 132 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Với cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 15,4 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 184,8 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có hai người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 19,8 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 237,6 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Theo tính toán, dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người dân đang đóng thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế ở kỳ tính thuế năm 2020. Đánh giá tác động về mức giảm trừ gia cảnh sau khi được nâng lên, Bộ Tài chính cho biết ngân sách sẽ giảm thu khoảng 10.300 tỷ đồng mỗi năm.
Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia canh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo”.
Căn cứ vào mức tăng chỉ số CPI tại thời điểm tháng 12/2019 so với thời điểm 1/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%, đầu tháng 5, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ điều chỉnh theo mức như trên.

TUẤN VIỆT