BizLIVE - Đây là lần thứ ba Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Chính phủ tiếp tục nới thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất
Ảnh minh họa.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52 về việc gia hạn thời hạn nộp các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
Theo đó, với thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp, tổ chức kê khai theo tháng sẽ được gia hạn 5 tháng số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 - 6/2021. Nếu doanh nghiệp kê khai sắc thuế này theo quý sẽ được gia hạn với số thuế phát sinh trong quý 1,2.
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thuế giá trị gia tăng trong tháng 7 được gia hạn 4 tháng; phát sinh thuế trong tháng 8, được gia hạn thêm 3 tháng.
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, việc gia hạn áp dụng với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế chậm nhất là ngày 31/12/2021.
Đối với tiền thuê đất, việc gia hạn áp dụng với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021.
Theo Chính phủ, việc gia hạn này là cần thiết để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2021.
Đây là lần thứ ba Chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.
Trước đó, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Đến 5/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Tại nghị định này, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2020. Số thuế phát sinh nộp ngân sách chậm nhất là từ 20/9/2020 đến 20/12/2020.

H.HÀ