BizLIVE - Vốn bổ sung từ nguồn cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 
Chính phủ bổ sung hơn 7.600 tỷ đồng cho Vietcombank theo hướng nào?
Vietcombank có kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng trong năm nay hoặc có thể nối sang năm tới
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB). 
Theo quyết định, Vietcombank sẽ được bổ sung 7.657 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại ngân hàng.
Vốn bổ sung từ nguồn cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 
Trước đó, tại phiên họp thường niên 2021, Vietcombank được cổ đông chấp thuận kế hoạch tăng vốn từ 37.088 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, thông qua 2 cấu phần.
Thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 27,6% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức 2019 (tỷ lệ 8% bằng tiền mặt). 
Phần thứ hai, ngân hàng sẽ chào bán riêng lẻ 6,5% vốn điều lệ, tương đương phát hành hơn 307 triệu cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư. Giá phát hành không thấp hơn định giá của tổ chức định giá và bình quân số học giá đóng cửa 10 phiên giao dịch trên HoSE, liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2021 và tiếp tục trong năm 2022 nêu chưa hoàn thành.
Như vậy, sau VietinBank và việc trực tiếp cấp thêm vốn cho Agribank, đến lượt Vietcombank có được sự chấp thuận của Chính phủ trong đầu tư thêm vốn qua nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Vướng mắc cơ chế kéo dài giai đoạn 2016-2020 đã hoàn toàn được gỡ bỏ, khi Nhà nước được đầu tư thêm vốn vào các ngân hàng thương mại thay vì bị hạn chế.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.021 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020, tương đương 52% kế hoạch năm. 
Đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của Vietcombank đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, giảm 2% so với cuối năm trước, chủ yếu giảm ở khoản mục tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác (giảm 31%) và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (giảm 29,1%). Cho vay khách hàng tại ngân hàng vẫn tăng trưởng khá tốt với 9,7%, đạt hơn 913.758 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2% lên 1,052 triệu tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 6/2021, tổng nợ xấu nội bảng của Vietcombank ở mức 6.834 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm trước. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 20% lên 5.162 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng ở mức 0,74%, tăng so với mức 0,6% cuối năm trước. 
Đến cuối tháng 6/2021, Vietcombank có 47.496 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gần 5.000 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần cùng quỹ tổ chức tín dụng hơn 14.900 tỷ đồng.

TRẦN THÚY